Event

Upcoming Events

Mon, 22 Jun 2020 @ 09:00 - Ålands musikinstitut - Mariehamn - Finland

Johanna Grüssner (voc) and Thomas Törnheden (p) - Voice Masterclass

Thu, 25 Jun 2020 @ 19:00 - Ålands musikinstitut - Mariehamn - Finland

Johanna Grüssner (voc) and Thomas Törnheden (p) with band - Concert

Past events